Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Önkormányzat - 2022. évi határozatok
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

2022. évi határozatok

 

- 1/2022. (I.17.) Kt. számú határozata A 2022. január 17. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 2/2022. (I.17.) Kt. számú A Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda beruházáshoz szükséges nyilatkozat megadásáról

- 3/2022. (I.27.) Kt. számú határozata A 2022. január 27. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 4/2022. (I.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári város településszerkezeti terv és a szerkezeti terv leírás módosításának jóváhagyásáról

- 5/2022. (I.27.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Központi orvosi rendelő bővítése és átalakítása tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 6/2022. (I.27.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 7/2022. (I.27.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló belvíz- és csapadékvíz-elvezetés tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 8/2022. (I.27.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói okirat 2. sz. módosításának utólagos elfogadásáról

- 9/2022. (I.27.) Kt. számú határozata Pályázat benyújtása az „Önkormányzati fejlesztések 2022” című pályázat támogatására

- 10/2022. (I.27.) Kt. számú határozata A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 azonosítószámú „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda Családbarát infrastrukturális fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződésének 1. módosításának utólagos elfogadásáról

- 11/2022. (I. 27.) Kt. számú határozata Fogyatékos személyek otthona 2022. évi feladatellátáshoz többletfinanszírozás kezdeményezéséről

- 12/2022. (I. 27.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi ellenőrzése eredményeiről

- 13/2022. (I.27.) Kt. számú határozata Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésben való részvételről

- 14/2022. (I.27.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlése összehívása kezdeményezésének utólagos jóváhagyása

- 15/2022. (I.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározása

- 16/2022. (I.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

- 17/2022. (I.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről

- 18/2022.(I.27.) Kt. sz. határozata A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

- 19/2022. (I.27.) Kt. számú határozata Partnerségi egyeztetés lezárása Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Petőfi S. u. – Táncsics M. u. – József A. u. – Pethe F. u. által határolt területre vonatkozó módosítása kapcsán

- 20/2022. (I.27.) Kt. számú határozata Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Petőfi S. u. – Táncsics M. u. – József A. u. – Pethe F. u. által határolt területre vonatkozó módosítása kapcsán

- 21/2022. (I.27.) Kt. számú határozata A “Közvilágítási rendszer korszerűsítés, bővítés-LED” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről

- 22/2022. (I.27.) Kt. számú határozata (egyben az 1/2022.(I.27.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról

- 23/2022. (I.27.) Kt. számú határozata A Pedagógusok Szakszervezetének és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének közös Sztrájkbizottsága által tartandó figyelmezető sztrájk megtartásáról

- 24/2022.(I.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 25/2022.(I.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 26/2022.(I.27.) Kt. számú határozata A Kornisné Központ intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 27/2022.(I.27.) Kt. számú határozata Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatója munkaszerződésének módosításáról

- 28/2022.(I.27.) Kt. számú határozata Bakti Péter mezőőr kinevezésének módosításáról

- 29/2022.(I.27.) Kt. számú határozata Nagy Szilárd mezőőr kinevezésének módosításáról

- 30/2022.(I.27.) Kt. számú határozata Szaniszló Pál Ferenc mezőőr kinevezésének módosításáról

- 31/2022.(I.27.) Kt. számú határozata Vereczkei Tibor mezőőr kinevezésének módosításáról

- 32/2022. (I.27.) Kt. számú határozata (amely a 2/2022. (I.27.) számú alapítói határozatnak is minősül) „A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról” szóló határozat-tervezet módosítására irányuló javaslatról

- 33/2022. (I.27.) Kt. számú határozata (amely a 2/2022. (I.27.) számú alapítói határozatnak is minősül) A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról

- 34/2022. (II.14.) Kt. számú határozata A 2022. február 14. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 35/2022. (II.14.) Kt. számú határozata Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2022-2025 évekre vonatkozóan

- 36/2022. (II.14.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási szerződés megkötése 2022. 03.01. napjától

- 37/2022. (II.14.) Kt. számú határozata „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat Támogatói okiratának elfogadása

- 38/2022. (II.14.) Kt. számú határozata A “Közvilágítási rendszer korszerűsítés, bővítés-LED” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

- 39/2022. (II.14.) Kt. számú határozata Császár József önkormányzati képviselő lemondásáról

- 40/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A 2022. február 24. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 41/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról

- 42/2022. (II.24.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

- 43/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos döntésről

- 44/2022. (II. 24.) Kt. számú határozata A gyermekétkeztetés szerződés módosításáról

- 45/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A fogorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról

- 46/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról

- 47/2022. (II. 24.) Kt. számú határozata Ebrendészeti feladatellátási megállapodás megkötéséről

- 48/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Az EKIK által benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyásáról

- 49/2022. (II. 24.) Kt. számú határozata Kompár László 2021. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről

- 50/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

- 51/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A HBVSZ ZRt. által a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti szerződés módosításáról

- 52/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt-vel a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződésről

- 53/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

- 54/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Csikós Gergő Tiszavasvári, Hősök u. 50. sz. alatti lakos haszonbérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelméről

- 55/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működési célú támogatásának (500.000 Ft.) felhasználásáról

- 56/2022. (II.24.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 57/2022. (II.24.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 58/2022. (II.24.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Sportegyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 59/2022. (II.24.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 60/2022. (II.24.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 61/2022. (II.24.) Kt. számú határozata a Szabadidős Programszervező Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 62/2022. (II.24.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 63/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

- 64/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

- 65/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 66/2022.(II.24) Kt. sz. határozata A polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyásáról

- 67/2022. (II.24.) Kt. számú határozata „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés

- 68/2022. (.II.24.) számú határozata Polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról

- 69/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtásáról, a szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz beruházás ingatlan –Városi Sportcsarnok)

- 70/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtásáról, a szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz beruházás ingatlan –Városi Sportcsarnok)

- 71/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtásáról, a szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz beruházás nem ingatlan, utánpótlás nevelés feladatok)

- 72/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Az MLSZ-hez benyújtandó TAO támogatás iránti kérelemhez való hozzájárulás

- 73/2022.(II.24.) Kt. számú határozata Baráth Olga Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről

- 74/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Dudás Béla bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 2. 2/3. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 75/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Borai Ibolya bérlő Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 2/4. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 76/2022. (II.24.) Kt. számú határozata Lácz Józsefné bérlő Tiszavasvári, Ady E. u. 10. 2/2. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 77/2022. (II.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kodály Z. u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 78/2022. (III.21.) Kt. számú határozata A 2022. március 21. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 79/2022. (III.21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári város Településszerkezeti terv és szerkezeti terv leírás módosításának jóváhagyásáról

- 80/2022.(III.21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 81/2022.(III.21.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 82/2022.(III.21.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 83/2022.(III.21.) Kt. számú határozata Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 84/2022.(III.21.) Kt. számú határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 85/2022.(III.21.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde 2022. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 86/2022.(III.21.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2022. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról (amely az 5/2022.(III.21.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 87/2022. (III.21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári város közvilágítása LED-es technológiával való korszerűsítése, bővítése hitelhez szükséges ingatlanfedezet és hitelösszeg módosításáról

- 88/2022. (III.21.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Központi orvosi rendelő bővítése és átalakítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 89/2022. (III.21.) Kt. számú határozata A gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 21/2021. (XII.2.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról

- 90/2022. (III.21.) Kt. számú határozata A Kornisné Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 22/2021. (XII.2.) szociális rendelet felülvizsgálatáról

- 91/2022. (III.21.) Kt. sz. határozata Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból

- 92/2022. (III.21.) Kt. számú határozata Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében kötött feladatellátási szerződés meghosszabbítása

- 93/2022. (III.21.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022-2027. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadásáról

- 94/2022. (III.21.) Kt. számú határozat A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

-95/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata A 2022. április 28. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 96/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város 2021. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentésről

- 97/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség2021. évitevékenységéről szóló tájékoztatóról

- 98/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- 99/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata a Védőnői Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

- 100/2022.(IV.28.) Kt. sz. határozata a Mezőőri Szolgálat 2021. évi tevékenységérőlszóló beszámoló elfogadásáról

- 101/2022. (IV.28.) Kt. sz.határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi szakmai beszámolóról

- 102/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata Tájékoztató a 2022. évi közfoglalkoztatási programokról

- 103/2022. (IV.28.) Kt. sz.határozata Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2021. évi szakmai beszámolójáról

- 104/2022. (IV. 28.) Kt. sz.határozata Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi szakmai beszámolóról

- 105/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 4. számú módosításának utólagos elfogadása

- 106/2022. (IV.28) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés

- 107/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázatra

- 108/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázatra

- 109/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő biztosítása

- 110/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról

- 111/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A HBVSZ Zrt. Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti szerződésének módosítására vonatkozó kérelméről

- 112/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 113/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1367 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

- 114/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 10492 hrsz-ú zártkerti közút egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről

- 115/2022. (IV.18.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0750 hrsz alatt lévő görögkatolikus temető tulajdonjogának felajánlásáról

- 116/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 2833/1 hrsz-ú ingatlan járda, kerékpárút és zöldfelület részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

- 117/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 582 hrsz-ú ingatlan járda részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

- 118/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 1625/3 és 1625/4 hrsz-ú ingatlanok járda részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

- 119/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 2354 hrsz-ú ingatlan járda és zöldfelület részének ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

- 120/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételéről

- 121/2022.(IV.28.) Kt.számúhatározata dr. Horai Károlyné eladásra felajánlottingóságokra vonatkozó kérelméről

- 122/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározata A 2022. április 28. napján megtartott rendes zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 123/2022. (IV.28.) Kt. sz. határozata dr. Kiss Krisztián képviselő kizárása döntéshozatalból

- 124/2022. (IV.28.) Kt. számúhatározat Önkormányzati képviselőkre vonatkozó tájékoztatásról

- 125/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph 2/4. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 126/2022. (IV.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. 2/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 127/2022. (V.11.) Kt. számúhatározata A 2022. május 11. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 128/2022. (V.11.) Kt. sz.határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének újabb pályázati felhívása

- 129/2022. (V.11.) Kt. számúhatározata A fizikoterápiás feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési felhívás kiírásáról és a feladatellátáshoz kapcsolódó szerződés jóváhagyásáról

- 130/2022. (V.11.) Kt. számúhatározata Az “Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 3. közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 131/2022. (V.11.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban közbeszerzési eljárássalkapcsolatos 2. közbenső döntés

- 132/2022. (V.11.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 839/5, 840 és 841 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról

- 133/2022. (V.11.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2252 helyrajzi szám alatt lévő önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

- 134/2022. (V.11.) Kt. számúhatározata Fogorvosi ügyeleti ellátásérdekében feladatellátási szerződés megkötéséről

- 135/2022. (V.19.) Kt. számúhatározata A 2022. május 19. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 136/2022. (V.19.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Út, padka, járda felújítása tárgyban kiírtközbeszerzési eljárás lezárásáról

- 137/2022. (V.19.) Kt. számúhatározata (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6/2022. (V.19.) számú alapítói határozatnak minősül)A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által benyújtandó ajánlatról a fizioterápiás feladatellátás érdekében kiírt közbeszerzési felhívásra

- 138/2022. (V.19.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási szerződés megkötése 2022. 06.01. napjától

- 139/2022. (V.19.) Kt. számúhatározata Varázsceruza Óvoda BMÖFT/6-9/2021. Iratszámú Támogatói Okirat műszaki tartalmának módosítása

- 140/2022. (V.19.) Kt. számúhatározata Varázsceruza Óvoda TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 projektazonosító számú projekt műszaki tartalmának módosítása

- 141/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata A 2022. május 30. napján megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 142/2022. (V.30.) Kt. sz.határozata Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

- 143/2022.(V.30.) Kt. számúhatározata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2021. éviegyszerűsített éves beszámolójáról(amely a 7/2022.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 144/2022.(V.30.) Kt. számúhatározat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2022. évi üzletitervéről(amely a 8/2022.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 145/2022.(V.30.) Kt. számúhatározata A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. közszolgáltatásiszerződés alapján végzett 2021. évitevékenységéről szóló beszámolóról(amely az 9/2022. (V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 146/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2022. évi Támogató Okiratok jóváhagyásáról

- 147/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról

- 148/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata Az “Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 4. közbeszerzési eljárásának megindításáról

- 149/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 3. sz. módosításának utólagos elfogadásáról

- 150/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata Tiszavasvári egészségügyi alapellátáshelyzetének vizsgálatáról

- 151/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata Tájékoztatás a Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda Szövetséghez, valamint a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok eredményéről

- 152/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata Komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos döntés helyszín módosításáról

- 153/2022. (V.30.) Kt. sz.határozata Tiszavasvári hulladékudvarra vonatkozó földhasználati jogot alapító szerződés elfogadásáról

- 154/2022. (V.30.) Kt. sz.határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázat Támogatási szerződés módosításának elfogadása

- 155/2022. (V.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról

- 156/2022. (V.30.) Kt. számú határozata Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 157/2022. (V.30.) Kt. sz. határozata A Nyíregyházi Szakképzési Centrum használatában lévő Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti ingatlanon végzendő kazánház rekonstrukciójához történő tulajdonosi hozzájárulásról

- 158/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása és maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése a 2022/2023-as nevelési évben

- 159/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata a Képviselő-testület Pénzügyi és ÜgyrendiBizottsága személyi összetételének módosítása

- 160/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 161/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata Beszámoló a Tiszavasvári Köztemető 2021. évi működéséről (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 10/2022. (V.30.) számú alapítói döntése)

- 162/2022.(V.30.) Kt. számúhatározata A Hajdúkerületi és Bihari VíziközműSzolgáltató Zrt. 2021. évi éves beszámolójáról

- 163/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végelszámolásával kapcsolatos döntés meghozataláról

- 164/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata Kisvárosok Szövetségének 2021. évi pénzügyibeszámolója elfogadásáról

- 165/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata A 2022. május 30. napján megtartott rendes zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 166/2022. (V.30.) Kt. számúhatározata „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről

- 167/2022. (V.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Mihálytelep u. 8. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 168/2022. (V.30.) Kt. számú határozata Kulcsár Róbert Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 2/8. szám alatti bérlővel kötött bérleti szerződés módosításáról

- 169/2022. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Ady E. u. 10. 2/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 170/2022. (VI.16.) Kt. számúhatározata A 2022. június 16. napján megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 171/2022. (VI. 16.) Kt. számúhatározata Köztemetési költségek felülvizsgálatáról(11/2022. (VI. 16.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat)

- 172/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata Komplex felzárkózási program keretében 2022. évi szakmai program megvalósítására kiadott Támogatói Okirat elfogadásáról

- 173/2022. (VI.16.) Kt. számúhatározata A víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódófeladatellátási kötelezettségek Magyar Államterhére történő átruházásának lehetőségéről

- 174/2022. (VI.16.) Kt. számúhatározata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárás megindítása

- 175/2022. (VI.16.) Kt. sz.határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatás igénylésének újabb pályázati felhívása

- 176/2022. (VI.16.) Kt. számúhatározata Járóbeteg - és ügyeleti ellátás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló

- 177/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 5. számú módosításának utólagos elfogadása

- 178/2022. (VI.16) Kt. számú határozata A tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. részére történő ingyenes használatba adásáról

- 179/2022. (VI.16.) Kt. számúhatározata a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2022/23-as bajnoki évre(12/2022. (VI. 16.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat)

- 180/2022.(VI.16.) Kt. sz.határozata Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. előtti gyalogos átkelőhely kialakításáról

- 181/2022. (VI.16.) Kt. számúhatározata A 2022. június 16. napján megtartott rendes zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 182/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata Az "Év Köztisztviselője" Kitüntető Díj odaítéléséről

- 183/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata Fekete Gabriella bérlő Tiszavasvári, Szilágyi u. 3. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 184/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata Pap Melinda bérlő Tiszavasvári, Déryné u. 9. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 185/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 186/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 187/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Deák u. 19/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 188/2022. (VI.16.) Kt. számú határozata Veres István Attila haszonbérlő önkormányzati ingatlanok vásárlása iránti kérelméről

- 189/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata A 2022. június 30. napján megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 190/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyásáról

- 191/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) bérleti díjfizetésével kapcsolatos döntésről

- 192/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata Tiszavasváriban megvalósuló tanuszoda helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződés elfogadásáról

- 193/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázatra

- 194/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázatra

- 195/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázatra

- 196/2022. (VI.30.) Kt. számú határozata A 2022. június 30. napján megtartott rendkívüli zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 197/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról (Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek támogatása)

- 198/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról (Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatal támogatása)

- 199/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A 2022. július 28. napján megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 200/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A fizioterápiás feladatok ellátására új közbeszerzési eljárás kiírásáról

- 201/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A fizioterápiás feladatok ellátásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

- 202/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A Kornisné Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltség felülvizsgálatáról

- 203/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény második alkalommal történő benyújtásáról

- 204/2022.(VII.28.) Kt. számú határozata A „2022 évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázathoz biztosítandó önerőhöz szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

- 205/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozata „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című pályázat RRF-1.1.2-21-2022-00101 kódszámú Támogatási szerződés elfogadása

- 206/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozata Varázsceruza Óvoda BMÖFT/2-9/2022 iktatószámú Támogatói okirat módosításának elfogadása

- 207/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívása

- 208/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozata A Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban című TOP-7.1.1-16-HERFA-2018-00028 azonosító számú projekt Támogatói okirat módosításának elfogadása

- 209/2022. (VII. 28.) Kt. számú határozata (13/2022. (VII. 28.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat) Tiszavasvári sportlétesítmények használati díjainak felülvizsgálatáról

- 210/2022. (VII. 28.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

- 211/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött helyettesítési feladatellátási szerződés utólagos jóváhagyásáról

- 212/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása érdekében megkötött feladatellátási szerződésmódosítás utólagos jóváhagyásáról

- 213/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról

- 214/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozata Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése az Ifjúság utca egyirányúsítása

- 215/2022. (VII.28.) Kt. számú határozat Nyíregyházi Tankerületi Központ lakásigénylési kérelméről

- 216/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata Sárbogárdi János önkormányzati ingatlanrész hasznosítására vonatkozó kérelméről

- 217/2022. (VII. 28.) Kt. számú határozata Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. évi szakmai beszámolója és a Városi Könyvtár intézményegység 2022. évi munkatervének elfogadásáról

- 218/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozata Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból

- 219/2022.(VII.28.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolója a 2021. évben végzett beruházásokról

- 220/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2021. évben végzett tevékenységéről

- 221/2022.(VII.28.) Kt. sz. határozata A polgármester 2022. évi szabadság igénybevételéről

- 222/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részvényeseként leadott szavazat utólagos jóváhagyásáról

- 223/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A 2022. július 28. napján megtartott rendes zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 224/2022. (VII.28.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálása

- 225/2022. (VII.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 helyrajzi számú ingatlanokra Varga Istvánnal kötendő adásvételi szerződés tervezet jóváhagyásáról


[ Vissza ]