Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Város Önkormányzata - 2017. évi határozatok
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

2017. évi határozatok

 

- 1/2017. (I.26.) Kt. számú Tiszadada Község Önkormányzatának kezdeményezése az önálló tiszadadai támogató szolgálat létrehozása vonatkozásában

- 2/2017. (I.26.) Kt. számú Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

- 3/2017. (I.26.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 4/2017. (I.26.) Kt. számú Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázatról

- 5/2017. (I.26.) Kt. számú a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 6/2017. (I.26.) Kt. számú a Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megbízási szerződés módosításáról

- 7/2017. (I.26.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az általános iskola felvételi körzethatáráról

- 8/2017. (I.26.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény éves nyitvatartási rendjének meghatározása

- 9/2017. (I.26.) Kt. számú A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

- 10/2017. (I.26.) Kt. számú A szociális otthon végleges engedélyének az ellátotti létszám vonatkozásában történő kiegészítéséről

- 11/2017. (I.26.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 12/2017. (I.26.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 13/2017. (I.26.) Kt. számú Az Alfa Fish Tiszavasvári Gyártó és Szolgáltató Kft. Ady E. u. 8. sz. alatti iroda bérletére vonatkozó kérelméről

- 14/2017. (I.26.) Kt. számú Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázat benyújtásáról

- 15/2017. (I.26.) Kt. számú A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról (Külterületi útfejlesztés és gépbeszerzés Tiszavasváriban)

- 16/2017. (I.26.) Kt. számú A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

- 17/2017. (I.26.) Kt. számú Közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezése

- 18/2017. (I.26.) Kt. számú A tiszavasvári 6502, 6503hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére Slavomir Palkannal kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 19/2017. (I.26.) Kt. számú A tiszavasvári 6517, 6518, 6519 és 6520 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére Frantisek Vargával kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 20/2017. (I.26.) Kt. számú Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról ZÁRT

- 21/2017. (I.26.) Kt. számú Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról ZÁRT

- 22/2017. (II.02.) Kt. számú A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról szóló határozat módosításáról

- 23/2017. (II.02.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról

- 24/2017. (II.15.) Kt. számú A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi támogatás megállapításáról

- 25/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról 2018-2020 évekre vonatkozóan

- 26/2017. (II.15.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 27/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft.-ben fennálló többségi önkormányzati tulajdonú üzletrész tulajdonjogának átruházásáról

- 28/2017. (II.15.) Kt. számú A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

- 29/2017. (II.15.) Kt. számú A 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról

- 30/2017. (II.15.) Kt. számú Az ASP rendszerhez való csatlakozásról

- 31/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti önkormányzati lektori lakásbérleti szerződésének módosításáról

- 32/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról

- 33/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 34/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

- 35/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról

- 36/2017. (II.15.) Kt. számú A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

- 37/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés a Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavonásáról

- 38/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról

- 39/2017. (II.15.) Kt. számú Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról ZÁRT

- 40/2017. (III. 16.) Kt. számú Az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról

- 41/2017. (III.23.) Kt. számú Településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres hulladékszállítási szerződés díjtételének felülvizsgálatáról

- 42/2017. (III.23.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 43/2017. (III.23.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 44/2017. (III.23.) Kt. számú A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 45/2017. (III.23.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 46/2017. (III.23.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásáról

- 47/2017. (III.23.) Kt. számú A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

- 48/2017. (III.23.) Kt. számú a Kornisné Központ Alapító Okiratának módosításáról

- 49/2017. (III.23.) Kt. számú a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

- 50/2017. (III.23.) Kt. számú A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2016. évi beszámolójáról és 2017. évi munkatervének elfogadásáról

- 51/2017. (III.23.) Kt. számú Az "Élet Labirintusa" elnevezésű kiállítás bérleti díja

- 52/2017. (III.23.) Kt. számú Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti épület pincehelyiségére és az ingatlan egy részére kötendő bérleti szerződéséről

- 53/2017. (III.23.) Kt. számú A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosítása

- 54/2017. (III.23.) Kt. számú A "Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése" című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításáról

- 55/2017. (III.23.) Kt. számú A Ferment Hungary Kft-vel kötendő bérleti szerződésről

- 56/2017. (III.23.) Kt. számú A MÁ-FE Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről

- 57/2017. (III.23.) Kt. számú Sipos Ibolya alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról

- 58/2017. (III.23.) Kt. számú Munkácsi Mihály alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról

- 59/2017. (III.23.) Kt. számú A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, NYITOTT - Ház Anya- Gyermek Segítőotthonának 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról

- 60/2017. (III.23.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról

- 61/2017. (III.23.) Kt. számú Munka Mezőgazdasági Kft. önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről ZÁRT

- 62/2017. (III.23.) Kt. számú Munka Mezőgazdasági Kft. önkormányzati ingatlanok bérletére vonatkozó kérelméről ZÁRT

- 63/2017. (III.23.) Kt. számú Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról ZÁRT

- 64/2017. (III.30.) Kt. számú a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2016. évben végzett tevékenységéről

- 65/2017. (III.30.) Kt. számú A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola kérelme pályázati költségek előfinanszírozásához

- 66/2017. (III.30.) Kt. számú Térfigyelő rendszer üzemeltetését végző vállalkozó kiválasztásáról

- 67/2017. (III.30.) Kt. számú A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 2. részének eredménye

- 68/2017. (III.30.) Kt. számú A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 1. részének eredménye

- 69/2017. (III.30.) Kt. számú A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról

- 70/2017. (III.30) Kt. számú egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói határozatnak minősül) A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról

- 71/2017. (III.30.) Kt. számú A Civil Ház jövőbeni hasznosítása tárgyában a NOE Tiszavasvári szervezetével kötendő bérleti szerződés jóváhagyása

- 72/2017.(III.30.) Kt. számú határozata A köztisztviselők javadalmazási helyzetének javítása, a közszolgálati illetményalap növelése

- 73/2017. (III. 30.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye a Tiszavasvári Általános Iskola intézményi átszervezéséről

- 74/2017. (IV.11.) Kt. számú "Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése" című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítását végző kivitelező kiválasztása

- 75/2017. (IV.11.) Kt. számú A TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 76/2017. (IV.11.) Kt. számú A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény 2017. évi első alkalommal történő benyújtásáról

- 77/2017.(IV.11.) Kt. számú A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

- 78/2017.(IV.11.) Kt. számú A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

- 79/2017. (IV.11) Kt. számú 204104/281 számú ,,Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása" témájú pályázatról

- 80/2017. (IV.11) Kt. számú 204107/281 számú ,,A Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítása" című pályázatról

- 81/2017. (IV.11) Kt. számú 203136/335 kódszámú pályázat szépirodalmi művek megjelenítéséről

- 82/2017. (IV. 11.) Kt. számú A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 1. részének végleges eredménye

- 83/2017. (IV.27.) Kt. számú "Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése" című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítására megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

- 84/2017.(IV.27.) Kt. számú (amely a 4/2017.(IV.27.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatása második üteméről

- 85/2017.(IV.27.) Kt. számú (amely az 5/2017.(IV.27.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó felhalmozási támogatásról

- 86/2017. (IV.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

- 87/2017. (IV.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról

- 88/2017. (IV.27.) Kt. számú A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat további működtetéséről, intézményi férőhely kiváltásról

- 89/2017. (IV.27.) Kt. számú A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosításáról

- 90/2017. (IV. 27.) Kt. sz. a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés meghosszabbításáról

- 91/2017. (IV.27.) Kt. sz. A Kornisné Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról

- 92/2017. (IV.27.) Kt. sz. a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 93/2017. (IV.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Sport Klub TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

- 94/2017. (IV.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott Sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsájtásáról

- 95/2017. (IV.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtandó TAO pályázat önerő biztosítása

- 96/2017. (IV. 27.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményét érintő intézményi átszervezéséről

- 97/2017. (IV.27.) Kt. számú Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

- 98/2017. (IV.27.) Kt. sz. Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évben végzett tevékenységéről

- 99/2017. (IV.27.) Kt. sz. A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról

- 100/2017. (IV.27.) Kt. sz. Jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról

- 101/2017. (IV.27.) Kt. sz. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

- 102/2017. (IV.27.) Kt. sz. Önkormányzati nem lakás célú helyiségek Magyar Vöröskereszt részére történő használatba adásáról

- 103/2017. (IV.27.) Kt. sz. A tiszavasvári 6654, 6656 és 6657 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 104/2017. (IV.27.) Kt. sz. Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról ZÁRT

- 105/2017. (IV.27.) Kt. sz. A Ferment Hungary Kft-vel a tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 106/2017. (V. 9.) Kt. számú A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 107/2017. (V.18.) Kt. számú Az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról

- 108/2017. (V.18.) Kt. számú A TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 109/2017. (V.18.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.2.19-17 kódszámú felhívására benyújtandó pályázatáról

- 110/2017. (V.25.) Kt. számú Tiszavasvári Város 2016. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentés

- 111/2017.(V.25.) Kt. számú A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 112/2017.(V.25.) Kt. számú A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 113/2017.(V.25.) Kt. számú A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos egyéb döntésekről

- 114/2017.(V.25.) Kt. számú A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 115/2017.(V.25.) Kt. számú A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 116/2017.(V.25.) Kt. számú A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos egyéb döntésekről

- 117/2017. (V.25.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról szóló 23/2017. (II.2.) Kt. számú határozatának hatályon kívül helyezéséről

- 118/2017.(V.25.) Kt. számú A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2016. évi éves beszámolójáról és 2017. évi üzleti tervéről

- 119/2017.(V.25.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 120/2017.(V.25.) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról (amely az 5/2017.(V.25.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 121/2017.(V.25.) Kt. sz Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2016. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

- 122/2017.(V.25.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtása érdekében biztosítandó felhalmozási támogatásról (amely a 7/2017.(V.25.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 123/2017. (V.25.) Kt. számú Köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárásról

- 124/2017. (V.25) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátásához kapcsolódó iratok módosításáról (egyben a 4/2017.(V.25) számú alapítói határozatnak minősül)

- 125/2017. (V.25.) Kt. számú Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról

- 126/2017. (V.25.) Kt. számú Közterületek jellegének módosítása, Szőlőskert közterület törlése

- 127/2017. (V.29.) Kt. számú A Civil Ház jövőbeni hasznosítása

- 128/2017. (V.25.) Kt. számú A tiszavasvári 0301/29 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő értékesítéséről

- 129/2017.(V.25.) Kt. számú A Ferment Hungary Kft. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelméről

- 130/2017. (V. 25.) Kt. számú Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

- 131/2017. (V.25) Kt. számú TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00018 kódszámú ,,A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben" című pályázat konzorciumi partnerségéről

- 132/2017.(V.25.) Kt. számú A Tiszavasvári, Ady E. u. 14. III/1. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

- 133/2017. (V.25.) Kt. számú a ,,Vasvári Pál" Gyermekdíj odaítéléséről ZÁRT

- 134/2017. (V.25.) Kt. számú Munka Mezőgazdasági Kft. tiszavasvári 0316 és 0317 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről ZÁRT

- 135/2017. (V.25.) Kt. számú Munka Mezőgazdasági Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról ZÁRT

- 136/2017. (V.25.) Kt. számú A tiszavasvári 6654, 6656 és 6657 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 137/2017.(VI.1.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról (amely a 8/2017.(VI.1.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 138/2017.(VI.1.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról (amely a 9/2017.(VI.1.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 139/2017.(VI.1.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervéről és 2017. évi támogatásáról (amely a 10/2017.(VI.1.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 140/2017. (VI.01.) Kt. számú Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről

- 141/2017. (VI.01.) Kt. számú ,,A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése" című pályázat benyújtásáról

- 142/2017. (VI.7.) Kt. számú a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 108/2017. (V.18.) Kt. számú határozat módosításáról

- 143/2017. (VI.07.) Kt. számú Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról

- 144/2017. (VI.07.) Kt. számú Fogyatékos személyek otthonának 2017. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról

- 145/2017. (VI.7.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata felhalmozási része saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről ZÁRT

- 146/2017. (VI.29.) Kt. számú A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosítása

- 147/2017. (VI.9) Kt. számú (egyben a 7/2017.(VI.29) számú alapítói határozatnak minősül) A közfoglalkoztatási feladatellátásához kapcsolódó iratok módosításáról, egységes szerkezetben elfogadásáról, polgárőrség részére helyiség biztosításáról

- 148/2017. (VI.29.) Kt. számú Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és Alapító Okiratának módosítása mely a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 6/2017. (VI.29.) számú alapítói határozatának minősül

- 149/2017. (VI.29.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 150/2017. (VI.29.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közötti véglegesített Vagyonkezelői szerződés megkötése

- 151/2017. (VI.29.) Kt. sz. Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

- 152/2017. (VI.29.) Kt. sz. a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt meghosszabbításáról

- 153/2017. (VI.29.) Kt. sz. Önkormányzati nem lakás célú helyiség Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálat részére történő használatba adásáról

- 154/2017. (VI.29.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

- 155/2017. (VI. 29.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

- 156/2017. (VI.29.) Kt. számú A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló együttműködési megállapodás módosításának utólagos jóváhagyásáról

- 157/2017. (VI.29.) Kt. számú A kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

- 158/2017.(VI.29.) Kt. sz. Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

- 159/2017.(VI.29.) Kt. sz. Önkormányzati bérlakások értékesítéséről

- 160/2017.(VI.29.) Kt. sz. A tiszavasvári 6622/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

- 161/2017.(VI.29.) Kt. sz. a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2017/18-as bajnoki évre

- 162/2017. (VI.29.) Kt. sz. A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének Önkormányzati támogatás iránti kérelme, valamint pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló a 2016. évi önkormányzati támogatásról

- 163/2017. (VI.29.) Kt. számú Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívására benyújtott pályázat jóváhagyásáról

- 164/2017. (VI.29) Kt. számú Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című nyertes pályázatról

- 165/2017.(VI.29.) Kt. sz. A mezei őrszolgálat kibővítésének lehetőségéről

- 166/2017. (VI.29.) Kt. számú határozata Hétvezér u. egyirányúsítása és forgalomszabályozási táblák kihelyezéséről

- 167/2017.(VI.29.) Kt. sz. A Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről

- 168/2017. (VI.29.) Kt. számú Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása

- 169/2017. (VI.29.) Kt. számú Bel- és külterületi határ módosítása az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. és a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. közötti telekhatár rendezéshez

- 170/2017. (VI.29.) Kt. számú A "Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" elnevezésű pályázat 2017. évi benyújtásáról

- 171/2017. (VI.29.) Kt. számú Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2018-2020 időszak közötti bemutatásáról szóló 25/2017.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása

- 172/2017. (VI.29.) Kt. számú határozata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés elfogadásáról

- 173/2017.(VI.29.) Kt. számú Sándor Károlyné Tiszavasvári, Mihálytelep u. 8. sz. alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának folytatásáról ZÁRT

- 174/2017.(VI.29.) Kt. számú Breszkócs Tünde Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. IV/10. sz. alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának folytatásáról ZÁRT

- 175/2017. (VI.29) Kt. számú Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése tárgyban, az Egyenlő Bánásmód Hatóság által Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben indított eljárás eredményéről, bírósági eljárás kezdeményezéséről ZÁRT

- 176/2017. (VII.19.) Kt. számú a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

- 177/2017. (VII.27.) Kt. sz. településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres hulladékszállítási szerződés időtartamának meghosszabbításáról és a123/2017. (V.25.) Kt. számú határozat módosításáról

- 178/2017. (VII. 27.) Kt. számú Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2016/2017-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2017/2018-as nevelési év előkészületeiről

- 179/2017. (VII. 27.) Kt. számú Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2016/2017. tanévben végzett szakmai tevékenységéről.

- 180/2017.(VII.27.) Kt. sz. A mezei őrszolgálat kibővítéséről

- 181/2017. (VII.27.) Kt. számú határozata A Minimanó Óvoda részleges felújításához szükséges hitel felvételéről

- 182/2017. (VII. 27.) Kt. sz. a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt meghosszabbításáról szóló 152/2017. (VI.29.) Kt. számú határozat módosításáról

- 183/2017.(VII.27.) Kt. számú járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámai emelésének kezdeményezéséről

- 184/2017. (VII.27.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 185/2017. (VII.27.) Kt. számú A HÉSZ 2016. évi 4. számú (Osvai Viktor Tamás) módosításával kapcsolatos egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

- 186/2017. (VII.27.) Kt. számú A HÉSZ 2016. évi 4. számú (Osvai Viktor Tamás) módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének az eldöntéséről

- 187/2017.(VII.27.) Kt. számú Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításáról

- 188/2017. (VII.27.) Kt. számú a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. társasház mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése

- 189/2017. (VII.27.) Kt. számú A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény második alkalommal történő benyújtásáról

- 190/2017.(VII.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

- 191/2017.(VII.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi működési támogatása első részletének a felhasználásáról készült beszámolóról

- 192/2017.(VII.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi működési támogatása második részletének a felhasználásáról készült beszámolóról

- 193/2017.(VII.27.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosítása

- 194/2017. (VII.27.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

- 195/2017. (VII.27.) Kt. számú Támogatási megállapodás kezdeményezése a tiszadadai támogató szolgálat vonatkozásában

- 196/2017. (VII.27.) Kt. számú A Városi Kincstár koordinálásával szervezett 2016-2017. évi közfoglalkoztatási programok beszámolójáról

- 197/2017. (VII.27.) Kt. számú A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú pályázat megvalósításáról

- 198/2017. (VII.27.) Kt. számú A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú pályázat megvalósításáról

- 199/2017. (VII.27.) Kt. számú Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat megvalósításáról

- 200/2017.(VII.27.) Kt. számú A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. I/6. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

- 201/2017. (VII.27.) Kt. számú a ,,Pethe Ferenc" Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

- 202/2017.(VIII.17.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére az EFOP-2.2.19-17 kódszámú "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban" című pályázathoz szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosítása

- 203/2017. (VIII.17.) Kt. számú Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 204/2017. (VIII.17.) Kt. számú Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

- 205/2017.(VIII.17.) Kt. számú A járóbeteg ellátás szakorvosi óraszáma emelése érdekében benyújtott kapacitásbővítési kérelem utólagos jóváhagyásáról

- 206/2017. (VIII.17.) Kt. számú A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés elfogadásáról

- 207/2017. (VIII.17.) Kt. számú a Kornisné Központ Alapító Okiratának módosításáról

- 208/2017. (VIII.17.) Kt. számú A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonosítószámú pályázat megvalósításáról

- 209/2017. (VIII.17.) Kt. számú A Minimanó Óvoda részleges felújításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

- 210/2017. (VIII.17.) Kt. számú Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2018-2020 időszak közötti bemutatásáról szóló 25/2017.(II.15.) Kt. számú határozat 2. számú módosítása

- 211/2017. (VIII.31.) Kt. számú A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai vonatkozásában a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

- 212/2017.(VIII.31.) Kt. számú Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

- 213/2017.(VIII.31.) Kt. számú Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

- 214/2017. (IX.19.) Kt. számú Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Osvai Viktor Tamás által benyújtott 2016. évi 4. számú módosításáról

- 215/2017. (IX.19.) Kt. számú A tiszavasvári 0301/29 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő értékesítéséről

- 216/2017.(IX.19.) Kt. számú Köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárásról 123/2017. (V.25.) Kt. számú határozat módosításáról

- 217/2017.(IX.19.) Kt. számú A Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő bérbeadásáról

- 218/2017. (IX.28.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 219/2017.(IX.28.) Kt. számú A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola részére nyújtott felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról

- 220/2017.(IX.28.) Kt. számú A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint a járóbeteg szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról (mely egyben a TIVESZ Kft. 17/2017. (IX.28.) számú határozata)

- 221/2017.(IX.28.) Kt. számú a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladatellátási szerződésének módosításáról (egyben a 8/2017.(IX.28) számú alapítói határozatnak minősül)

- 222/2017.(IX.28.) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2016. évi működési támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

- 223/2017.(IX.28.) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásáról (amely a 10/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 224/2017. (IX.28.) Kt. számú A víziközmű rendszer 2018-2032 évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

- 225/2017. (IX. 28.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató

- 226/2017. (IX.28.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról

- 227/2017.(IX.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének módosításáról

- 228/2017.(IX.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját tőke pozíciójának javításáról

- 229/2017. (IX.28.) Kt. számú a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása felhalmozási önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról

- 230/2017. (IX.28.) Kt. számú a Tiszavasvári Sportklub 2016. évi TAO támogatás felhalmozási önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról

- 231/2017.(IX.28.) Kt. sz. határozata TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat árajánlatairól

- 232/2017.(IX.28.) Kt. sz. határozata A mezei őrszolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodásról

- 233/2017 (IX.28.) Kt. számú a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

- 234/2017. (IX.28.) Kt. számú "Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése" című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításának elvégeztetéséről

- 235/2017. (IX.28.) Kt. számú Forgalomszabályozási táblák kihelyezéséről és leszereléséről

- 236/2017. (IX.28.) Kt. számú Nagy Éva Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről

- 237/2017. (IX.28.) Kt. számú Kulcsár Róbert Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/8. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről

- 238/2017.(IX.28.) Kt. sz. Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről

- 239/2017. (IX.28.) Kt. számú Szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezésről, megszüntetéséről

- 240/2017. (IX.28.) Kt. számú A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 241/2017. (IX.28.) Kt. számú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/1. szám alatti lakás megvételre történő felajánlásáról

- 242/2017. (IX.28.) Kt. számú Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

- 243/2017. (IX.28.) Kt. számú a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és megbízási szerződése megszüntetéséről (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 20/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 244/2017. (IX.28.) Kt. számú Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megválasztásáról, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződésének jóváhagyásáról (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 21/2017.(IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 245/2017. (IX. 28.) Kt. számú a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 22/2017.(IX. 28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 246/2017. (IX.28.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6497 és 6498 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről ZÁRT

- 247/2017. (IX.28.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6494, 6495 és 6496 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről ZÁRT

- 248/2017.(IX.28.) Kt. számú Alföldi Róbert bérlő önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának folytatásáról ZÁRT

-249/2017. (X.26.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

-250/2017. (X.26.) Kt. sz.  településtisztasági feladatok elvégzésére kötött konténeres hulladékszállítási szerződés utólagos jóváhagyásáról 

-251/2017. (X.26.) Kt. számú  Köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 

-252/2017.(X.26.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról

-253/2017. (X.26.) Kt. számú Az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításának elfogadásáról

-254/2017.(X.26.) Kt. számú a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása működési önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról

-255/2017. (X.26.) Kt. sz.  a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt meghosszabbításáról

-256/2017. (X.26.) Kt. számú A Varázsceruza Óvoda konyhaegységének korszerűsítési munkálatairólamely a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  6/2017.(X.26.) számú- alapító határozatának is minősül

-257/2017.(X.26.) Kt. számú  Önkormányzati bérlakások értékesítéséről

-258/2017. (X.26.) Kt. számú a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat -ellátási szerződésének módosításáról (egyben a 12/2017.(X.26.) számú alapítói határozatnak minősül) 

-259/2017. (X.26.) Kt. számú  A tiszavasvári 6494, 6495 és 6496 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére Juhász Miroslavval kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-260/2017. (X.26.) Kt. számú  A tiszavasvári 6497 és 6498 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére Vásko Jannal kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-261/2017. (X.26.) Kt. számú  Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6499 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről ZÁRT

-262/2017. (X.26.) Kt. számú  Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6500 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről ZÁRT

-263/2017. (X.26.) Kt. számú  Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6501 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről ZÁRT

-264/2017. (X.26.) Kt. számú  A tiszavasvári 0301/25 helyrajzi számúönkormányzati ingatlan értékesítéséről ZÁRT

-265/2017. (X.26.) Kt. számú  Osvai Viktor Tamás tiszavasvári 6661 hrsz-úönkormányzati ingatlan egy részénekmegvásárlására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-266/2017. (XI.07.) Kt. számú  A Tiszavasvári Egészségügyi Kft. részére történő irodahelyiség bérbeadásáról

-267/2017. (XI.7) Kt. számú A Rojkó-Med Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása(mely egyben a Kft. 23/2017. (XI.7.) számú határozata)

-268/2017. (XI.7.) Kt. számú A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény harmadik alkalommal történő benyújtásáról

-269/2017. (XI.7.) Kt. számú A szociális otthon végleges engedélyéről

-270/2017.(XI.7.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi rendkívüli működési támogatásáról(amely a 24/2017.(XI.7.) számú alapítói határozatnak minősül)

-271/2017.(XI.7.) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére visszatérítendő működési támogatás biztosításáról(amely a 11/2017.(XI.7.) számú alapítói határozatnak minősül)

-272/2017. (XI.30) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának Sportfejlesztési Programjához szükséges önerő biztosításáról

-273/2017. (XI.30.) Kt. számú a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat -ellátási szerződésének módosításáról 

-274/2017. (XI.30.) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában biztosításáról

-275/2017.(XI.30.) Kt. számú Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatellátási szerződés keretében  végzett I. féléves tevékenységéről(amely a 16/2017.(XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-276/2017. (XI.30.) Kt. számú Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról(amely a 15/2017. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-277/2017. (IX.30.) Kt. számú  Rendőri szervek értékelése

-278/2017. (XI.30.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2018.  január 2–től biztosítandó folyószámla-hitelkeretről

-279/2017.(XI.30.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére az EFOP-2.2.19-17 kódszámú "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban" című pályázathoz szükséges ismételtfelhalmozási támogatás biztosítása(amely a 26/2017.(XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-280/2017. (XI.30.) Kt. számú A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosításáról

-281/2017. (XI.30.) Kt. számú Statisztikai adatszolgáltatás az általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározásához

-282/2017. (XI.30.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról(mely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25/2017. (XI.30.) számú alapítói határozatának minősül)

-283/2017. (XI.30.) Kt. számú Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

-284/2017. (XI.30.) Kt. számú  a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

-285/2017. (XI.30.) Kt. számú TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

-286/2017. (XI.30) Kt. számú ,,Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése" című pályázat benyújtásáról

-287/2017. (XI.30) Kt. számú az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. évi beszámolója

-288/2017. (XI.30) Kt. számú  Szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezésről, megszüntetéséről

-289/2017. (XI.30.) Kt. számú A Tiszavasvári Református Templom lehetségesaltemplomának és alagútrendszerének kutatásimunkálatainak támogatására

-290/2017. (XI. 30.) Kt. számú  Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2017. évi üzemeltetéséről

-291/2017. (XI.30.) Kt. számú  Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévőegyes ingatlanok ingyenes használatáról

-292/2017. (XI.30.) Kt. számú  A Tiszavasvári, Kossuth u. 12. sz. alatti társasház Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

-293/2017. (XI.30.) Kt. számú  A tiszavasvári 6499 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére Bodák Mariánnal kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-294/2017. (XI.30.) Kt. számú  A tiszavasvári 6500 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére Bodák Mariánnal és Priebojová Viktóriával kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-295/2017. (XI.30.) Kt. számú  A tiszavasvári 6501 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére Priebojová Viktóriával kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-296/2017.(XI.30.) Kt. számú  A tiszavasvári 0301/29 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állammal kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-297/2017. (XI.30.) Kt. számú  A CFE Systems Kft-vel a tiszavasvári 0301/25 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-298/2017. (XII.21.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

-299/2017.(XII.21.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének módosításáról 

-300/2017. (XII.21.) Kt. számú Tiszavasvári Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról

-301/2017. (XII.21.) Kt. számú  A 2018. évi belső ellenőrzési terv

-302/2017. (XII.21.) Kt. számú Az 1-2-16-4400-0373-1 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondás (Kornisné Központ kazán)

-303/2017. (XII.21.) Kt. számú A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal a Tiszavasvári Járási Hivatal használatában lévő önkormányzati épületre kötött Üzemeltetési szerződés 2. sz. módosításának jóváhagyásáról

-304/2017.(XII.21.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját tőke pozíciójának ismételt javításáról

-305/2017. (XII.21.) Kt. számú A TIVESZ Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

-306/2017. (XII.21.) Kt. számú Az SZGYF által biztosított élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttműködési megállapodásról

-307/2017. (XII. 21.) Kt. számú védőnői ellátás biztosítása Szorgalmatosközigazgatási területén

-308/2017. (XII.21.) Kt. számú A Tiszavasvári, Ady Endre u. 10 sz. alatti társasház Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

-309/2017. (XII.21.) Kt. számú Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetését,karbantartásátvégző szolgáltató kiválasztása és a szerződéselfogadásáról

-310/2017. (XII.21.) Kt. számú A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. december 27-29-e közötti ügyfélfogadás rendjének elfogadásáról

-311/2017. (XII.21.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének2018. évi ülésterve

-312/2017. (XII.21.) Kt. számú ASP Szerződés a Magyar Államkincstárral

-313/2017. (XII.21.) Kt. sz.  a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt meghosszabbításáról

-314/2017. (XII.21.) Kt. számú  a ,,Kiváló Sporttevékenységért" Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

-315/2017. (XII.21.) Kt. számú  A Tiszavasvári, Víz u. 3. sz. alattiönkormányzati bérlakás értékesítéséről ZÁRT

-316/2017. (XII.21.) Kt. számú  A Tiszavasvári, Szabó Magda u. 18. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-317/2017. (XII.21.) Kt. számú Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról(amely a 7/2017.(XII.21.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT


[ Vissza ]