Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Önkormányzat - 2019. évi határozatok
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

2019. évi határozatok

 

-1/2019. (I.25.) Kt. számú határozat a 2019. január 25. rendkívüli Képviselő- testületi ülés napirendjéről

-2/2019. (I.25.) Kt. számú határozat Az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról

-3/2019. (I.25.) Kt. számú határozat Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcím keretében történő pályázat benyújtásáról

-4/2019. (I.25.) Kt. számú határozat A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról (tevékenységet záró beszámoló)

-5/2019. (I.25.) Kt. számú határozat A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

-6/2019. (I.31.) Kt. számú határozat a 2019. január 31. Rendes képviselő- testületi ülés napirendjéről

-7/2019.(I.31.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-8/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-9/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

-10/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram pályázat benyújtása

-11/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Kompár László 2018. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről

-12/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról

-13/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

-14/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

-15/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Az 1-2-18-4400-0200-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondás (A Tiszavasvári Sportklub által elnyert be/SFP 091457/2017/MKOSZ ügyiratszámú TAO pályázathoz önrész biztosítása)

-16/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Külterületi belvízelvezető csatornák üzemeltetési és fenntartási feladatainak átadásáról

-17/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről

-18/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

-19/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározása

-20/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatt megvalósult kézilabdapályára vonatkozó vagyongyarapodási megállapodás elfogadásáról

-21/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

-22/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

-23/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A mezőőr foglalkoztatásával kapcsolatos döntésről ZÁRT

-24/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatásának felhasználásáról készül beszámolóról ZÁRT

-25/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti bérlakás értékesítéséről ZÁRT

-26/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzatot és intézményeit érintő feladatok ellátására szóló megbízási szerződés módosításáról ZÁRT

-27/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Közterület bontással kapcsolatos döntés felülvizsgálatára vonatkozó kérelem elbírálása ZÁRT

-28/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Szőke Zoltán kizárása döntéshozatalból ZÁRT

-29/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról ZÁRT

-30/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Bohács József intézményvezető kinevezés módosításának utólagos jóváhagyása ZÁRT

-31/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának elfogadásáról (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 2/2019.(I.31.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-32/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megválasztásáról és munkaszerződésének jóváhagyásáról (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 3/2019.(I.31.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-33/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2019.(I.31.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-34/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A 2019. február 14. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről

-35/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2020-2022 évekre vonatkozóan

-36/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez 2019. január 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig biztosított működési támogatás megállapításáról

-37/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

-38/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről

-39/20219. (II.14.) Kt. számú határozat A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztása kiírt beszerzés eredményéről

-40/2019. (II.14.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) számú alapítói döntése) Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba

-41/2019. (II.14.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) számú alapítói döntése) Közétkeztetési Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba

-42/2019. (II.14.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) számú alapítói döntése) Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba

-43/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról

-44/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatásra

-45/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről

-46/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos beszámolója önkormányzati támogatás felhasználásáról

-47/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sport Klub beszámolója a TAO támogatás önerejének felhasználásáról

-48/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról

-49/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált személy és helyetteseinek kijelölése

-50/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a helyi önkormányzat 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

-51/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Dessewffy család újratemetésére nyújtott támogatás felhasználásának beszámolójáról

-52/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Szabadidős Programszervező Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-53/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-54/20119. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-55/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

-56/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-57/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Mezőőri Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

-58/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről

-59/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

-60/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6154 és 6151 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

-61/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Baráth Olga Vlagyimirovna Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről ZÁRT

-62/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről ZÁRT

-63/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-64/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A 2019. február 28. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-65/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában lévő köznevelési intézmény fenntartói jogának átadásáról

-66/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2018. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

-67/2019. (II.28.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat második közbeszerzési eljárásának eredményéről

-68/2019. (II.28.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat közbeszerzés lefolytatására adott árajánlatairól

-69/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról

-70/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos vállalkozói szerződések megkötéséről

-71/2019. (II.28.) Kt. számú határozat a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

-72/2019. (II.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési tervének módosításáról

-73/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Krúdy u. 14. sz. alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról

-74/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

-75/2019. (II.28.) Kt. számú határozat az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges szerződések módosításáról ZÁRT

-76/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. január 1. és 2019. május 31. közötti időszakra szóló üzleti tervéről és működési támogatásáról ZÁR

-77/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Szarvas u. 14. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-78/2019. (III.14.) Kt. számú határozat A 2019. március 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-79/2019. (III.14.) Kt. számú határozat Forgalomszabályozó táblák levétele

-80/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A 2019. március 28. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről

-81/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról

-82/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának véleményezéséről

-83/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének támogatói okiratáról

-84/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint az étkeztetési nyersanyagnormáról

-85/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Beszámoló a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatba vett ingatlanainak vagyonkezeléséről

-86/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

-87/2019. (III.28.) Kt. számú határozat az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról

-88/2019.(III.28.) Kt. számú határozat Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2018. évi szakmai beszámolójáról

-89/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi szakmai beszámolóról

-90/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 6/2018. (III.29.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról

-91/2019. (III.28.) A Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolókról

-92/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-93/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-94/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból

-95/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi munkatervének elfogadásáról

-96/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Házi segítségnyújtás működési engedély módosítás kezdeményezéséről

-97/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi feladatellátáshoz többletfinanszírozás kezdeményezéséről (Krasznainé Magdi)

-98/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság állományának bérrendezéséről

-99/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi szakmai beszámolóról

-100/2019.(III.28.) Kt. számú határozat Városi Kincstár 2018. évi szakmai beszámolóról

-101/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által beszerzett szakmai minimumfeltételekhez biztosított támogatási összeg felhasználásáról

-102/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-103/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-104/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-105/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-106/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-107/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-108/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Bölcsőde 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-109/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

-110/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

-111/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

-112/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása a beolvadással kapcsolatos működési kiadások fedezésére

-113/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítandó felhalmozási célú támogatásról

-114/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól

-115/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek elkészítéséhez beérkezett módosító javaslatok elfogadásáról

-116/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről és a 2019. évi működési támogatásáról

-117/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tájékoztató a Nyírségi Szakképzés- Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegéről

-118/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Általános célú átvilágítás elrendeléséről

-119/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-120/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálásáról ZÁRT

-121/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonban lévő vásárosnaményi 0308/2 hrsz-ú ingatlanrészre érkezett vételi ajánlatról ZÁRT

-122/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6154 és 6151 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-123/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6150, 6147, 6146, 6143, 6142, 6139, 6138 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítéséről ZÁRT

-124/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6114 és 6115 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítéséről ZÁRT

-125/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Bank Mónika Edina lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-126/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat a 2019. április 09. Rendkívüli képviselő- testületi ülés napirendjéről

-127/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 6/2019. (IV.9.) számú alapítói döntése) a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása

-128/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3/2019. (IV.9.) alapítói döntése) a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása

-129/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 10/2019. (IV.9.) számú alapítói döntése) a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása

-130/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

-131/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási és használati szerződés

-132/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-133/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-134/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-135/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

-136/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 144 hrsz-ú és 145 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kötendő adásvételi szerződés jóváhagyása ZÁRT

-137/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 144 hrsz-ú és 145 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása miatt szükséges nyilatkozatok ZÁRT

-138/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A 2019. április 30. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről ZÁRT

-139/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A volt szenvedélybeteg otthon feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon jogi helyzetének rendezéséről

-140/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-141/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

-142/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívása

-143/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázat Cselekvési tervének elfogadásáról

-144/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)

-145/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)

-146/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)

-147/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2.)

-148/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)

-149/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)

-150/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)

-151/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának újbóli megindításáról

-152/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

-153/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

-154/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására” vonatkozó igény 2019. évi benyújtásáról

-155/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület be/SFP-06303/2018/MKSZ, illetve a be/SFP-23338/2018/MLSZ számú TAO pályázata felhalmozási önerejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

-156/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Civil Alap működési rendjének módosításáról

-157/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat (Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 12/2019. (IV.30.) számú alapítói döntése) A védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásról

-158/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziumát, Szakközépiskoláját és Kollégiumát érintő átszervezés véleményezéséről

-159/2019. (IV.30.) A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségből történő kilépésről

-160/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 135/2019. (IV.9.) Kt. számú határozatának módosításáról

-161/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítéséről ZÁRT

-162/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 5847 hrsz-ú üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

-163/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 16. III/8. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

-164/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Lippai András Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 3/9. sz. alatti bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről ZÁRT

-165/2019. (V.14.) Kt. számú határozat A 2019. május 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-166/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város 2018. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentésről

-167/2019. (V.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-168/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Köznevelési megállapodás elfogadásáról

-169/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Az Esélytér Intézményfenntartóval kötendő használati szerződés elfogadásáról

-170/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendő megállapodásról

-171/2019. (V.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-172/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Ideiglenes forgalomszabályozó táblák kihelyezése

-173/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (amely a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 6/2019.(V.14.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-174/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 9/2019.(V.14.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-175/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Az „Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

-176/2019. (V.14.) Kt. számú határozat „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről ZÁRT

-177/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A 2019. május 30. rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-178/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról

-179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak kapacitás átcsoportosítás kezdeményezéséről

-180/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

-181/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2018. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

-182/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

-183/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-184/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

-185/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2018. évi éves beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről

-186/2019. (V.30.) Kt. számú határozat a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

-187/2019. (V.30.) Kt. számú határozat (Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 13/2019. (V.30.) számú alapítói döntése) A védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

-188/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

-189/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

-190/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti szerződésének módosításáról

-191/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. bérleti díjának emeléséhez szükséges inflációs mérték meghatározásának elfogadása

-192/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Tájékoztató streetball pályán világítás kiépítése beadott pályázatról

-193/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft-vel irodabérletre kötött bérleti szerződés megszüntetéséről (amely a 10/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-194/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel irodabérletre kötött bérleti szerződés megszüntetéséről (amely a 14/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-195/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel kötendő használati szerződés jóváhagyásáról (amely a 15/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-196/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 1044/8 és 1043 helyrajzi számú ingatlan felajánlásáról

-197/2019. (V.30.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-198/2019.(V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat

-199/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 5847 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

-200/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6150, 6147, 6146, 6143, 6142, 6139 és 6138 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-201/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Az önkormányzat tulajdonában lévő tiszavasvári 2854/2/A/28 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről ZÁRT

-202/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

-203/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Deák F. u. 19/A. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

-204/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötött adásvételi szerződés módosításának jóváhagyásáról ZÁRT

-205/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat a 2019. június 19. napján megtartott rendkívüli képviselő- testületi ülés napirendjéről

-206/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Ingázók támogatása)

-207/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Gyerekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása)

-208/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása)

-209/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek támogatása)

-210/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatal támogatása)

-211/2019.(VI.26.) Kt. számú határozat A 2019. június 26. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-212/2019.(VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről

-213/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A támogató szolgálat díjainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatról

-214/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Nyírségi Szakképzési-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolási eljárásának befejezetté nyilvánításáról szóló döntésről

-215/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos egyéb döntésekről

-216/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület be/SFP-06303/2018/MKSZ, illetve a be/SFP-23338/2018/MLSZ számú TAO pályázata felhalmozási önerejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

-217/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és a Városi Bölcsőde közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-218/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-219/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-220/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-221/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

-222/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Tiszavasvári Általános Iskola - Ifjúsági u. 8.)

-223/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Városi Kincstár – Báthory u. 6.)

-224/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ – Vasvári Pál u. 87.)

-225/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Hankó László Zeneiskola – Bárhory u. 1.)

-226/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Térségi Szolgáltató Ház – Ady Endre u. 8)

-227/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Óvoda – Ifjúság u. 8.)

-228/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának megindításáról

-229/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat „Találkozások tere kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról237/2019.

-230/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat „mobil színpad beszerzés fény és hangtechnikával” tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról

-231/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2018. évi szakmai beszámolójáról

-232/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2019. évi munkatervéről

-233/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár, Városi Könyvtár intézményegységének nyári nyitvatartásáról

-234/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan

-235/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2019/2020-as nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

-236/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához szükséges önrész biztosításáról

-237/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához tulajdonosi hozzájárulás, nyilatkozat építési beruházásokról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról

-238/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Kompár László hulladékgyűjtő konténerekkel kapcsolatos igényéről

-239/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése

-240/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2019/20-as bajnoki évre

-241/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 1375, 1376 és 1341 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

-242/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzatának felülvizsgált sportkoncepciójáról

-243/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)

-244/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)

-245/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)

-246/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2.)

-247/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)

-248/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)

-249/20019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)

-250/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Kezdeményezés a kóbor ebekkel kapcsolatos problémák megoldására

-251/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 5847 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-252/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6114 és 6115 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-253/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról ZÁRT

-254/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálásáról ZÁRT


[ Vissza ]