Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Város Önkormányzata - A Helyi Választási Bizottság kisebbséget érintő határozatai
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

A Helyi Választási Bizottság kisebbséget érintő határozatai

 

TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
1/2011. (I. 3.) számú határozata
szavazóhelyiség kijelöléséről

 


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2011. január 09. napjára kiírt területi és országos kisebbségi képviselőválasztás lebonyolítására a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám) hivatali helyiségét jelöli ki.

 


dr. Simon József
HVB elnök
 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2/2011. (II.17.) számú határozata
Dohos Csaba ruszin kisebbségi önkormányzati képviselővé történő megválasztásáról


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy 2011. február 17. napjától a Tiszavasvári Ruszin Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi tagja Dohos Csaba a Magyarországi Ruszinok (Ruténok) Országos Szövetsége által állított kisebbségi jelölt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. február 19-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2010. október 3-án megválasztott ruszin kisebbségi önkormányzati képviselők közül Tasi Tamás 2011. február 16. napjával önként lemondott képviselő-testületi tisztségéről, így képviselői megbízatása megszűnt.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 11. §-a értelmében: „Ha a települési kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a mandátum betöltetlen marad.”

A választási eredmények alapján a szavazatszám szerinti sorrendben a következő legtöbb szavazatot Dohos Csaba a Magyarországi Ruszinok (Ruténok) Országos Szövetsége által állított kisebbségi jelölt kapta, így a Bizottság a rendelkező részben meghatározottak szerint döntött.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezés benyújtóját, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.
A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtóját, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 115/I. § (6) bekezdés i.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

 

dr. Simon József
HVB elnök

[ Vissza ]