Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Város Önkormányzata - Pályázati felhívás: Civil Szervezetek Támogatására
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Pályázati felhívás: Civil Szervezetek Támogatására

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága pályázatot hirdet CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA.

A pályázat célja, pályázók köre: A Tiszavasvári székhellyel bejegyzett civil szervezeteknek Tiszavasváriban tartandó nyilvános kulturális, sport, egészségügyi és ifjúsági programjaikkal és rendezvényeikkel kapcsolatos kiadásaik fedezete, valamint működési, felhalmozási célú támogatása amennyiben az közfeladat ellátását segíti.

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Humán Bizottsága
pályázatot hirdet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja, pályázók köre:
A Tiszavasvári székhellyel bejegyzett civil szervezeteknek Tiszavasváriban tartandó nyilvános kulturális, sport, egészségügyi és ifjúsági programjaikkal és rendezvényeikkel kapcsolatos kiadásaik fedezete, valamint működési, felhalmozási célú támogatása amennyiben az közfeladat ellátását segíti.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. Rendezvénnyel kapcsolatos kiadások fedezetére benyújtott pályázat esetén:
• pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, email cím);
• a pályázó által megvalósítani kívánt rendezvény részletes programtervét, költségvetési tervét, valamint annak megjelölését, hogy a rendezvény mely közfeladat ellátását segíti
• mikor kívánja a rendezvényt megvalósítani,
• mekkora összegre kíván pályázni,
• ingyenes vagy belépőjegy vásárlásához kötött programról van-e szó,
• nyilatkozat arról, hogy résztámogatás esetén is vállalja-e a program megvalósítását,

II. Felhalmozási támogatásra benyújtott pályázat esetén:
• pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, email cím);
• annak megjelölését, hogy a pályázó támogatási igénye mely közfeladat ellátását segíti,
• a támogatás iránti pályázat tárgyának pontos megjelölése,
• mekkora összegre kíván pályázni,
• nyilatkozat arról, hogy résztámogatás esetén is vállalja-e a pályázatában megjelölt felhalmozási cél megvalósítását

A pályázat benyújtási határideje: 2022. március 18.

A pályázaton elnyerhető összeg nagysága:

A támogatás minimális összege 10.000,-Ft, maximális összege 300.000,-Ft. Az igényelt összegnél alacsonyabb támogatási összeg a hatáskör gyakorlója részéről megállapítható.
A támogatásban részesülő szervezetekkel Támogatási Szerződés kerül megkötésre, melyben meghatározásra kerül a támogatás felhasználásának elszámolási ideje és módja. A támogatásban részesülő szervezet a Támogatási Szerződésben meghatározott időtartamig köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról. A pályázott pénzösszeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az önkormányzat.


A pályázatok elbírálásának határideje:

A Szociális és Humán Bizottság a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első bizottsági ülésen bírálja el a pályázatokat.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Szociális és Humán Bizottságnak címezve, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „Pályázat civil szervezetek támogatására” megjegyzést.

További felvilágosítás:

A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás Erdei Koletta ügyintézőtől kérhető a 42/520-500-as telefonszámon.

Tiszavasvári, 2022. január 27.

 

 

Bakné Répási Ágnes
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága
elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Vissza ]