Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Város Önkormányzata - Október
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Október

 

 

- 253/2013.(X.3.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi Kincstár Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő ellátásának vizsgálatáról

- 254/2013. (X.3.) Kt. számú határozata a védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról

- 255/2013. (X.03.) Kt. számú határozata Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 256/2013. (X.03.) Kt. számú határozata Az ÉAOP-4.1.1/A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 257/2013. (X.3.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési eljárás kiírása

- 258/2013. (X.3.) Kt. számú határozata a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

- 259/2013. (X.3.) Kt. számú határozata az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

- 260/2013. (X.03.) Kt. számú  határozata Önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok ingyenes használatba adásáról

- 261/2013. (X.16.) Kt. számú határozata A Ferment Hungary Kft-vel - a tiszavasvári 0301/17 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 4,32 ha nagyságú területére - kötött bérleti szerződés módosításáról

- 262/2013. (X.24.) Kt. számú határozata A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolával mezőgazdasági ingatlanra kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról

- 263/2013. (X.24.) Kt. számú határozata A TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségeinek behajtásáról (amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2013.(X.24.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 264/2013. (X.24.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 265/2013. (X.24.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Aranyosi Tamás által benyújtott kezdeményezésről

- 266/2013. (X.24.) Kt. sz. határozata a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság 2012. évben végzett tevékenységéről

- 267/2013. (X.24.) Kt. számú határozata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kötött feladat ellátási szerződés és a támogató szolgáltatás vonatkozásában megkötött finanszírozási szerződésmódosítás jóváhagyásáról; valamint a TISZEK érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről

- 268/2013. (X.24.) Kt. számú  határozata A Tiszavasvári, Garami u. 1/a. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 269/2013. (X.24.) Kt. számú  határozata Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 6651 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről

- 270/2013. (X.24.) Kt. számú határozata Palló Sándor a Városi Kincstár volt vezetője által meg nem fizetett perköltségről

- 271/2013. (X.24.) Kt. számú  határozata az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

- 272/2013. (X.24.) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat támogatást megelőlegező 1-2-13-4400-0232-8 számú hitelszerződés 231/2013.(IX.12.) Kt. számú határozattal kezdeményezett módosításáról szóló döntésről

- 273/2013.(X.31.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 3/4 éves időarányos teljesítéséről és a 2014. évi költségvetés koncepciójáról     +Melléklet

- 274/2013.(X.31.) Kt. számú határozata az 1-2-13-4400-0295-9 számú folyószámla-hitel szerződés módosításáról

- 275/2013. (X.31.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi Kincstár Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő ellátása vizsgálatának megállapításairól

- 276/2013. (X.31.) Kt. számú határozata A TISZEK, valamint a TIB módosított működési dokumentumai egységes szerkezetben történő elfogadásáról

- 277/2013.(X.31.) Kt. sz. határozata A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására című KAB-KEF-13 kódszámú pályázat önerejének biztosításáról

- 278/2013. (X.31.) Kt. számú  határozata A tiszavasvári 2351 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és a tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú PROFAIM Kft. tulajdonában lévő ingatlan cseréjéről

- 279/2013.(X.31.) Kt. sz. határozata Nácsáné Dr. Kalán Eszter önkéntes munkavégzése a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központban

- 280/2013. (X.31.) Kt. számú határozata Az Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékoztató leveléről szóló 252/2013. (IX.30.) Kt. számú határozatának módosításáról


[ Vissza ]