TISZAVASVÁRI VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZATA Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVI. Tv. 30/D. §-ában foglaltak alapján Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatát

 

 

2010. december 13-án (hétfő) 15.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:                        Vasvári Pál tárgyalóterem

                                              (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

- Előterjesztés törvényességi jelzésről

Előadó:                                       Lakatos József Gusztáv CKÖ korelnöke

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

Napirendi  javaslat:

 

 

 

1/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2011.évi költségvetési koncepciójáról és a 2011. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.     +Melléklet

Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2/5. Előterjesztés az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az Önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Előadó:                                       Lakatos József Gusztáv CKÖ korelnöke

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

4. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola Pedagógiai Programjának és Intézményi Minőségirányítási Programjának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről.     +Melléklet

Előadó:                                       Lakatos József Gusztáv CKÖ korelnöke

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Lakatos József Gusztáv CKÖ korelnöke

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

 

 

 

 

7. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2010. december 10.

 

 

                                                                                                          Lakatos József Gusztáv sk.                                                                                                                                           CKÖ korelnök                               

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: