Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Város Önkormányzata - Április
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Április

 

 

- 85/2013. (IV.4.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30. napját követő megszűntetéséről

- 86/2013. (IV.4) Kt. számú határozata A Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos költségcsökkentő javaslatok

- 87/2013. (IV.04.) Kt. számú határozata a „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat Akcióterületi tervének elfogadásáról   +Melléklet

- 88/2013. (IV.04.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Óvodájában megvalósítandó komplex fejlesztés és bővítés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról   +Melléklet

- 89/2013. (IV.04.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 69/3882-ed tulajdoni hányadára vonatkozó tulajdonszerzésével kapcsolatos nyilatkozat elfogadásáról

- 90/2013. (IV.04.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2013.(III.21.) Kt. számú „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról” szóló határozatának hatályon kívül helyezéséről

- 91/2013. (IV. 4.) Kt. számú határozata A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás mellékleteinek módosításáról

- 92/2013. (IV. 4.) Kt. számú határozata A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás mellékletét képező Üzemeltetési Szerződés módosításáról +Melléklet

-93/2013. (IV.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÉAOP-5.1.2/02-11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról szóló 69/2013.(III.21.) Kt. számú határozat módosításáról

- 94/2013. (IV.30.) Kt. sz.  határozata a „Tiszavasvári város 2012. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról

-95/2013. (IV.30.) Kt. számú határozata a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2012. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról    +Melléklet

-96/2013. (IV.30.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének felújításáról

-97/2013. (IV.30) Kt. számú határozata A 2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlan (Közösségi Ház) Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról

-98/2013. (IV.30.) Kt. számú h a t á r o z a t a - Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről

-99/2013. (IV.30.) Kt. sz.határozata Tiszavasvári területén lévő egyes közkutak korlátozásáról, illetve megszüntetéséről

-100/2013.(IV.30.) Kt. számú határozata A Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról

-101/2013. (IV.30.) Kt. számú határozata A 2013. évi közmunka programok jóváhagyásáról

-102/2013. (IV.30.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-103/2013. (IV.30.) Kt. számú határozata Civil Alap létrehozásáról

-104/2013.(IV. 30.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013-2014 évekre szóló gazdasági programjáról

-105/2013.(IV. 30) Kt. sz. határozata Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

-106/2013. (IV.30) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról      +Melléklet

-107/2013. (IV.30.) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat keretében elnyert támogatás megelőlegezéséről     +Melléklet

-108/2013. (IV. 30.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. és annak új tulajdonosaival kötendő együttműködési megállapodás és a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére kötött bérleti/üzemeltetési szerződés módosításáról

-109/2013. (IV.30.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2356 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról


[ Vissza ]