TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. november 30-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

2.         Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

             Szociális és Humán Bizottság

 

 

3.         Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

             Szociális és Humán Bizottság

 

 

4.         Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés az építményadóról szóló 17/2014. (V.30.) rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyás Gabriella köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.         Előterjesztés a Rendőri szervek értékeléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2018. január 02-től biztosítandó folyószámla hitelkeretről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

8.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban” című pályázathoz szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

10.       Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

                       

              

11.       Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról, a feladatellátás finanszírozásának támogatás formájában történő biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

12.       Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

13.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának statisztikai adatszolgáltatásáról az iskolák felvételi körzethatárainak megállapításához

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Hajdu Imre köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Hajdu Imre köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

 

15.       Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

16.       Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának Sportfejlesztési Programjához szükséges önerő biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

17.       Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

18.       Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19.       Előterjesztés a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

20.       Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. évi beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

21.       Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat ellátási szerződés keretében végzett I. féléves tevékenységéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

22.       Előterjesztés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

23.       Előterjesztés a Tiszavasvári Református Templom lehetséges altemplomának és alagútrendszerének kutatási munkálatainak támogatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Pere Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

24.       Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2017. évi üzemeltetéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

25.       Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

26.       Tájékoztatás a helyi közutak hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

27.       Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

28.       Előterjesztés a tiszavasvári 6499, 6500 és 6501 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

29.       Előterjesztés a tiszavasvári 0301/29 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állammal kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

30.       Előterjesztés a CFE Systems Kft-vel a tiszavasvári 0301/25 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. november 24.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester