TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. október 26-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

             Szociális és Humán Bizottság

 

3.         Előterjesztés Köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        1. határozat név szerinti szavazás, minősített többség

(a megválasztott képviselők több mint fele)

                                     2. határozat egyszerű többség

(a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés az SZGYF által megvalósítani kívánt élelmiszersegély osztásra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

6.         Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi TAO támogatása működési önrészének felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

      

 

8.         Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt meghosszabbításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

9.         Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda konyhaegységének korszerűsítési munkálatairól

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Pere Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    

 

 

10.       Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

11.       Tájékoztató a TOP-7.1.1-16 pályázat megvalósításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

 

 

 

12.       Egyebek

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

13.       Előterjesztés a tiszavasvári 6494, 6495, 6496, 6497 és 6498 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötött adásvételi szerződések jóváhagyásáról (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

14.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről (3 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

15.       Előterjesztés a tiszavasvári 0301/25 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

16.       Előterjesztés Osvai Viktor Tamás tiszavasvári 6661 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. október 20.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester