TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2017. augusztus 31-én (csütörtök) 8.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai vonatkozásában a Rojkó-Med Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Meghívott:                 Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka TIVESZ Kft. ügyvezető
                                    Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője

 

2.         Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2017. augusztus 29.         

 

 

      Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester