TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. február 15-én (szerda) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       minősített többség (megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

2.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

           

3.         Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi támogatás megállapításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  Szociális és Humán Bizottság           

 

 

 

4.         Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft-ben fennálló többségi önkormányzati tulajdonú üzletrész tulajdonjogának átruházásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról 2018-2020 évekre vonatkozóan

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       

 

6.         Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester és Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár intézményvezetője

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

8.         Előterjesztés az ASP rendszerhez való csatlakozásról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. I./1. sz. alatti önkormányzati lektori lakás bérleti szerződésének módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.       Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

11.       Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

12.       Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

13.       Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

14.       Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  

 

15.       Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

16.       Előterjesztés  önkormányzati bérlakások bérbeadásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. február 09.      

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester