TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2011. július 11-én (hétfő) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

 

1.) Előterjesztés a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.    + melléklet

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

2.) Előterjesztés a tiszavasvári 2844 helyrajzi számú könyvtár megnevezésű ingatlan értékesítéséről.

      Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea köztisztviselő

       Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

3.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződés módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea köztisztviselő

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

4.) Előterjesztés Testvérvárosi kapcsolat létrehozása a kínai Yichun városával.

      Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Szentmihályi András köztisztviselő

       Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

5.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. július 8.

 

                                                                                                      Dr. Fülöp Erik

       polgármester