TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2010. december 14-én  (kedden) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                           (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

       1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2011. évi költségvetési koncepciójáról és a 2011. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.    +Melléklet

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       3/3. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Jancsó Istvánné köztisztviselő

 

 

       4/4. Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, - tisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007. (XI.28.) rendelet módosításáról.     +Melléklet

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

 

 

        5/5. Előterjesztés az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az Önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

       6/6. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

        7/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

       8/8. Felhatalmazás vagyonosodási vizsgálat kezdeményezéséről.  

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

 

 

       9/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2010. évi – kiemelten a II. félévi – szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

       10/10. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

       11/11. Előterjesztés országos közutak állami tulajdonba és vagyonkezelésbe adásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

 

 

       12/14. Előterjesztés temetői díjtételek felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

 

 

       13/16. Előterjesztés a polgármester és alpolgármester költségáltalányának terhére elszámolható költségek körének meghatározásáról.  

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

      14/17. Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Tanács elnökének és tagjainak megválasztásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

       15/18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi üléstervéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

       16/19. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      17/20. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Ruszin Kisebbségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodásról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

      18/21. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

       19. Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Tanácsba tagok delegálásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

20. Egyebek

 

 

 

 

Zárt ülés

 

 

      21/25. Előterjesztés Tiszavasvári Város aljegyzői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

       22/26. Előterjesztés a „Tiszavasvári Tudományos, - Kulturális Életéért” Kitüntető Díj odaítéléséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

      23/27. Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári intézményvezetője foglalkoztatói jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről. (Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

 

 

 

 

     Tiszavasvári, 2010. december 10.

 

.

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k              

                                                                                                                            a bizottság elnöke                                        

                                                                                                                 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: