TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2010. december 14-én (kedden) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                              (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1/1 Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2011. évi költségvetési koncepciójáról és a 2011. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.     +Melléklet

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

3/3. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Jancsó Istvánné köztisztviselő

 

4/4. Előterjesztés az ivóvíz-és szennyvízelvezetés, - tisztítás és – kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007. (XI.28.) rendelet módosításáról.     +Melléklet

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

 

 

5/5. Előterjesztés az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az Önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

 

6/6. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

7/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

8/10.Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

9/.11.Előterjesztés országos közutak állami tulajdonba és vagyonkezelésbe adásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

 

10/12.Előterjesztés a belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről. (csak határozat-tervezet készült)

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

 

11/14. Előterjesztés temetői díjtételek felülvizsgálatáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoport vezető

 

12/15. Előterjesztés korengedményes nyugdíjazás engedélyezéséről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

13/19. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

 

14/20. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Ruszin Kisebbségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodásról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

15/21. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztisztviselő

 

16/22. Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

17. Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Tanácsba tagok delegálásáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

18. Előterjesztés a Tiszavasvári, Hétvezér út 1. sz. alatti gépkocsi-tároló bérbeadásáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

19. Előterjesztés a önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok haszonbérlőinek kártérítéséről

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

20. Egyebek.

 

 

 

         Tiszavasvári, 2010. december 10.

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: