TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE oktatási, kulturális és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

az Oktatási és Kulturális Bizottság 80/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális

 Bizottságát

 

 

 

2010. december 15-én (szerdán) 10.00 órára

 

 összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyaló terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

NAPIREND:

 

 

 

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2011. évi költségvetési koncepciójáról és a 2011. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásáról.    +Melléklet

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

3/5. Előterjesztés az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az Önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

4/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola Pedagógiai Programjának és Intézményi Minőségirányítási Programjának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

6. Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Tanácsba tagok delegálásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

7.   Egyebek

 

 

 

Zárt Ülés

 

 

 

 

8/26. Előterjesztés a „Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életéért” Kitüntető Díj odaítéléséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. december 10.

 

                                                                                    Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet s.k

                                                                                                          a bizottság elnöke

 

 

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: