TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2010. december 15 - én (szerda) 11.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                  (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

 

 

1/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2011. évi költségvetési koncepciójáról és a 2011. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.     +Melléklet

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2/5. Előterjesztés az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az Önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

3/8. Felhatalmazás vagyonosodási vizsgálat kezdeményezéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

 

4/13.Előterjesztés Tiszavasvári Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

 

5. Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Tanácsba tagok delegálásáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

6. Előterjesztés lakásbérleti jogviszonyok felmondásáról

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

7. Egyebek

 

Zárt ülés

 

8. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről

Előadó:                                       Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

Témafelelős:                             Kató Attiláné

Tamás Attiláné

Virág Sándorné

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. december 10.

 

 

                                                                                                          Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

 

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: