TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2010. március 23-án (kedden) 16.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

       1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

      2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       3/3. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés módosításának kezdeményezéseiről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

       4/4. Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

       5/5. Előterjesztés az óvodai nevelést érintő jogszabályváltozás kezdeményezéséről. (hétfőn kerül kiküldésre)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

        6/7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

 

        7/8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

 

        8/9. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó felelős szerkesztője megbízási szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

        9/10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja szervezeti és működési szabályzata megalkotásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

        10/17. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

       11. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. március 19.

                                                                                                                                  Császár József sk.                                                          

                                                                                                           bizottság elnöke                              

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: