TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szociális és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavavsari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi  Bizottságát

 

2010. március 22-én (hétfőn) 13.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi  javaslat:

 

1/12. Előterjesztés az egyes önkormányzati programok megvalósításának helyzetéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

2/15. Előterjesztés a 244/2008 (XI. 27.) Kt. sz. határozattal elfogadott közoktatási esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazott rövidtávú célok megvalósulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

3/. Előterjesztés méltányossági ápolási díj megszüntetéséről

Előadó:                                       dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Témafelelős:                             Tamás Attiláné köztisztviselő

 

 

4. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2010. március 19.

                                                                                                             Szőke Zoltán  sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: