TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságát

 

 

2010. március 24-én (szerda) 16.00 órára

 

 összehívom.

Az ülés helye:                        I. Emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

       1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

       3/3. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés módosításának kezdeményezéseiről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

         4/4. Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

        5/6. Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

 

 

        6/8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7/10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja szervezeti és működési szabályzata megalkotásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

        8/12. Előterjesztés az egyes önkormányzati programok megvalósításának helyzetéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

        9/13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő közutak 2010. évi javításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

 

 

       10/14. Előterjesztés a Tiszavasvári, Városháza téren felállítandó „Trianon” köztéri alkotásról. (az árajánlat hétfőn kerül kiküldésre)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csuha Erika köztisztviselő

 

        11/17. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

       

12. Egyebek.

 

 

Tiszavasvári, 2010. március 19.

                                                                                                             Palló Sándor sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: