TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE oktatási, kulturális és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát

 

 

2010. március 24-én (szerda) 10.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyaló terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND:

 

 

       1/5. Előterjesztés az óvodai nevelést érintő jogszabályváltozás kezdeményezéséről. (hétfőn kerül kiküldésre)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

        2/6. Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

 

 

       3/9. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó felelős szerkesztője megbízási szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

        4/10. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja szervezeti és működési szabályzata megalkotásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

       5/11. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

        6/14. Előterjesztés a Tiszavasvári, Városháza téren felállítandó „Trianon” köztéri alkotásról. (az árajánlat hétfőn kerül kiküldésre)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csuha Erika köztisztviselő

 

 

 

 

 

        7/15. Előterjesztés a 244/2008 (XI. 27.) Kt. sz. határozattal elfogadott közoktatási esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazott rövidtávú célok megvalósulásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

        8/16. Előterjesztés nemzetünk jelentősebb eseményeiről való megemlékezések módjáról a nevelési – oktatási intézményekben.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

        9/17. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

        10. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának, továbbá a beiratkozás időpontjának meghatározása a 2010/2011. nevelési évre vonatkozóan.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

        11. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskolában indítandó osztályok számának, továbbá a beiratkozás időpontjának meghatározásáról a 2010/2011. tanévre vonatkozóan.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

        12. Előterjesztés a helyi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

   

 

13. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. március 19.

 

                                                                                                          Lázár István sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: