TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE lakásügyi Bizottsága

Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Lakásügyi Bizottságát

 

2010. március 23-án (kedden) 10.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:                        Vasvári Pál Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

 

1/12. Előterjesztés az egyes önkormányzati programok megvalósításának helyzetéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

                                              

2/18. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

3. Előterjesztés Sándor Károlyné Tiszavasvári, Mihálytelep u. 8. sz., valamint Rézműves Róbert Tiszavasvári, Kun Béla u. 3/2. sz. alatti lakosok lakásbérleti jogviszony visszaállítására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári, Kossuth u. 39. II/1. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

5. Előterjesztés Mezei Lajosné Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II/I/2. szám alatti bérlő bérleti díj hátralék megfizetésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

6. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Kató Attiláné köztisztviselő

 

7. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2010. március 19.

                                                                                Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet sk.                                                          

                                                                        bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: