TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE gazdasági ÉS Foglalkoztatási Bizottsága Elnökétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát

 

 

2010. március 22-én (hétfőn) 14.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

        2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

         3/3. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés módosításának kezdeményezéseiről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       4/6. Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

                                              

                                                                                                                  

       5/8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       6/12. Előterjesztés az egyes önkormányzati programok megvalósításának helyzetéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

        7/13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő közutak 2010. évi javításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város területén található egyes magántulajdonban lévő ingatlanok   önkormányzati tulajdonba történő felajánlásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

         9. Egyebek.

 

 

Tiszavasvári, 2010. március 19.

                                                                                                             Szabó Zoltán sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: