Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Önkormányzat - Állásajánlat: épitésügyi ügyintéző
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Állásajánlat: épitésügyi ügyintéző

 Tiszavasvári Város Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ - a alapján pályázatot hirdet Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalában építésügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 Pályázati kiírás építésügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Tiszavasvári Város Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ - a alapján pályázatot hirdet Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalában építésügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

§  I. fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása, építéshatósági eljárások lefolytatása;

§  építmények építési, fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele;

§  más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 

§  a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott önéletrajz;

§   végzettséget tanúsító bizonyítványok és okiratok másolatai;

§   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

§   nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző nyújt, a 42/520-500-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§    Postai úton, a pályázatnak Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő azonosító számot: 12244-7/2015., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a pályáztató megtekinti. A pályázó az eredményről postai úton, írásban értesül.

A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 05.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

Alkalmazás esetén a munkáltató 3 havi próbaidőt köt ki.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§  Tiszavasvári Város Honlapja – 2015. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.


[ Vissza ]